خانم گل من ،امروز چهار سال از اغاز زندگی منو بابایی میگذره توی این چهار سال مثل همه زندگیا روزای تاریک و روشن زیادی داشتیم اما خدا رو شاکرم که نعمتهاشو از ما دریغ نکرده و با اومدن تو توی زندگیمون روشنیهای زندگیمون چندین هزار برابر شده.

امروز یه سالگرد مهم دیگه هم هست دومین سالگرد ورودت به خونه ....

دو سال پیش دقیقا روز سالگرد ازدواجمون بعد از سه روز که از به دنیا اومدنت میگذشت و توی بیمارستان بستری بودی مرخص شدی و  به خونه قدم گذاشتی وایییییییییییی که چقدر با شکوهه وقتی برای اولین بار با بهترین هدیه زندگیت قدم به خونه میزاری....

اگه تموم عمر برات بنویسم باز هم نمیتونم همه آرزوهایی که توی قلبم برات دارم رو بگم فقط میگم برات بهترینها رو میخوام فرشته مهربونم.