سلام دخترم

مامان جون اومد و چشم ما رو روشن کرد نمیدونی چقدر از بودن مامان جون در کنارمون خوشحالم.

دو روزه مهد نمیارمت و تو با مامان جون خونه میمونی صبح حسابی میخوابی و تا دلت میخواد بازی میکنی امیدوارم مامان جونو خسته نکنی.

امسال شب چله قسمت اولش رو خونه دایی جون بودیم کنار مامان جون.هدی جون حسابی زحمت کشیده بود بیسکوییت هندونه, ژله انار,کیک , الویه ادم برفی و....

و قسمت دوم شب رو خونه مادر البته شما چون حسابی خونه دایی جون فعالیت کرده بودی توی ماشین خوابت برد و تا ساعت یک شب خوابیده بودی ما هم تا دو اونجا بودیم بعدش اومدیم خونه روز بعد هم قرار بود شب چله سمیرا جونو درست کنیم 

اینم عکسای تزیین شب چله سمیرا جون

عکس کلی میز

تزیین با هویج و شلغم

تزیین لبو و شلغم (من عاشق این تیکه ام)

تزیین میز میوه

دیوان حافظ

شمعععععععععع من عا شق شمعم

سماور (با تشکر از هدی جون)