چه خوش خیال است!!

مرگ را میگویم!!

به خیالش 

تو را از من دور کرده...

نمیداند، تو جایت امن است.

اینجا...

میان قلبم.

پدر عزیزم روحت شاد.

 

 

پستهای روزهای سیاه خاطرات تلخ منه در ایام از دست دادن عزیزانمون.خصوصی نوشتم چون دلم نمیاد کسی ناراحت بشه اما لازم دیدم برای دختر دردانه ام بنویسم مادرش چطور  یتیم شد و چه روزهای وحشتناکی رو دید.

رمزش طبق معمول چهارشماره اخرموبایلمه.