تنها بهانه من برای بودن اینک بهار در راه است ...

من به پیشوازاولین بهار با تو  میرم  این بهار برای من و بابات یه رنگ دیگه است،  یه رنگ قشنگ ،قشنگترین رنگ خدا...

نمیدونی چقدر خوشحالم که قراره امسال تو هم سر سفره هفت سین کنارمون بشینی به نظرم با شکوهترین سال تحویل زندگیم خواهد بود.

تارای من، کاش بدانی که هر لحظه قلبم برای تو میتپد .

کاش بدانی هروقت به صورت ماهت نگاه میکنم از خوشحالی تا اسمان اوج میگیرم.

کاش بدانی هر وقت گریه میکنی چقدر غصه ام میگیرد.

کاش بدانی هر وقت میخندی چقدر انرژی میگیرم.

کاش بدانی که هرگز نخواهم توانست تمام احساسم به تو را بنویسم .

 همه خوبیها را برای تو میخواهم  و از خداوند شادی و سلامتی را برایت ارزو میکنم  .

 تقدیم به تارای نازنینم

این هم یه عکس از سه ماهگی خانوم گلم برای دوستای خوبش

منو تارا جون همتونو دوست داریم