به قول یه دوست:

 

 

 

گاهی لازمه کرکره زندگیمونو بکشیم پایین و یه پارچه سیاه بزنیم رو درش و بنویسیم :

 

کسی نمرده ، فقط دلمون گرفته...