چند وقت پیش یه عکس خانوادگی کشیدی که حیفم میاد نزارم

 

 

فکر کنم خیلی دوس داری بابایی ریش و سبیل بزاره...

 

دیروز هم ملیحه جون (مربی مهد) خیلی ازت تعریف کرد قراره فرشته مهربون برات یه چیز خوب بخره!!

اما نمیدونم فرشته خانم (دخترم به فرشته مهربون میگه فرشته خانم (قربون ادبت بشم)) اخرش چی میخره؟؟؟؟