گلدونه مامان سلام

جمعه جشن سیسمونی یاسین جون بود یه کم تب داشتی و شلوغی اذیتت میکرد خوابت میومدو نمیتونستی تو سروصدا بخوابی اما تو اتاق یاسین جون کلی بازی کردی البته با اجازه اقا یاسین.

چند تا از عکساتو از روز جشن میذارم.

تارا جون و ببر اقا یاسین

تاراجون و شکارچی اقا یاسین

قربون دختر قشنگم بشم

اینم هنرای مامانت در سیسمونی یاسین جون

تزیین الویه به شکل ببر

تزیین الویه کرم رنگی

 تزیین الویه لباس ورزشی و توپ

 و تزیین الویه به شکل کیک (کیک الویه)

 

 

 

حتما ادامه مطالب رو نگاه کنین


اینم تارای نازم روی زمین بازی آقا یاسین

تارا جون روی صندلی اقا یاسین

تارا جون روی دستای دایی جون

 

و بالاخره تارا جون و پایان مهمانی