این اخرین پست سال ٨٩ که برای دختر نازنینم میذارم

نازگل مامان امیدوارم همیشه زندگیت بهار باشه و همیشه گل لبخند روی لبای نارت باشه

خیلی خوشحالم که سال ٩٠رو با حضور تو شروع میکنیم الان که این پست رو میذارم کمتر از نیم ساعت به تحویل سال مونده و من با کلی آرزوی قشنگ برات، منتظر تحویل سالم.

با آرزوی سلامتی برای دختر نازم و بابای مهربونش و آرزوی سالی خوب برای همه نی نی ها.