نه ماهگیت مبارک

رویدادهای  خوب نه ماهگی

نوروز 90

خرید ماشین

رفتن به مهد کودک

سفر به بیرجند

اولین سیزده بدر

خاطرات بد نه ماهگی

دزدیده شدن دوربین

جدا شدن از مامان جونی و بابا جونی

اولین سرماخوردگی زندگیت

رفتن به مهد کودک.

نوگل من دیروز برای اولین بار مهد کودک رفتی .

صبح که از خواب بیدارت میکردم خیلی زجر کشیدم که نمیتونی بیشتر بخوابی اما باید کم کم عادت کنی

سمانه جون خیلی ازت راضی بود تو کوچکترین شاگرد کلاسی

ساعتای 12 زنگ زدن که بیاین پایین تارا جون بیتابی میکنه وقتی رفتم مهدرو روسرت گذاشته بودی ...

اینم یه عکس دیگه از سیزده بدر

 


 

 

اینم عروسک مامان کنار هفت سین دایی جون