امروز دوبار خاطره روز تولدت رو گذاشتم و پاک شد در یه فرصت دیگه برات مینویسم.

امروزچک نه ماهگیت بودوزن8کیلو قد75سانت

متاسفانه خوب وزن نگرفتی نمیدونم مال دندوناته یا سرماخوردگیت شاید هم یه خاطر دوریت از مامان جونی

هرچی که هست من خیلی نگرانتم امیدوارم این ماه جبران کنی

عزیز دلم خیلی دوست دارم.

خدایا ازت ممنونم که این فرشته نازنین رو بمن دادی.