چه فرقی  دارد امروز باشد یا یک سال پیش ..من هر  لحظه می رویم و شکفته میشوم ..من هر  روز  مادر  می شوم .حتی  وقت هایی که ساعتم را کوک میکنم تا  اذان صبح برکت این روز را شکر  گویم و  دخترکم در  اغوشم با لذتی  بین خواب و بیداری  از من می نوشد و وقتی  ارام به خواب  می رود که الله اکبر  زیبای  اذان در  اتاقم پیچیده است و من می گویم کدام سحری  بیشتر  از  این عشق  می تواند ادم را اسیر  کند؟ 

من امروز  مادر  می شوم 

تولدت مبارک نعمت کامل زندگی ام  

یک سالگی ات بر من و پدرت فرخنده  

عمرت دراز مثل ارزوهایی که برایت دارم 

روزهایت پر نور  مثل لحظه ایی که برایت دعا میکنم 

شب هایت پر مهتاب  مثل ماهی که در زندگی من درخشید 

چشم هایت اگاه مثل اگاهی هایی که هر روز کشف  می کنی

دست هایت پر مهر   

پاهایت پر تلاش 

زندگی ات پر برکت 

روزگارت لبریز از شادی های بزرگ و عمیق 

به دنیای ما خوش  امدی 

قدم هایت روی قلب من است.

عزیز دل مامان یکساله  شدنت مبارک .

پارسال در این روز خدا یه گل زیبا به ما داد که  من و پدرش اسمش رو گذاشتیم تارا یعنی تک ستاره زندگی

آره مامانی قشنگم خودت همون ستاره زیبا هستی که با نور خودت زندگیمون رو روشنتر کردی.

تو این یکسال با تو عاشقی کردیم، آخه با تو عشق رو از نوع دیگه ای شناختیم.

کوچولوی نازنینم با وجود زیبای تو، همسفر مهربان زندگیم رو با نگاه دیگری دیدم.

تو نگاهمون رو عوض کردی ، به عشقمون وجه دیگری بخشیدی و زیباترش کردی.

رشته آسمانی مامان، یکسال در آسمانها سیر کردم ، یکسال به برکت وجودت مادر بودم .

 نازنینم یکساله شدنت مبارک.

نازنین دل مامان خدا رو شکر میکنم که سهم ما از فرشته های آسمون تو بودی .

زیبا ، باهوش ، سالم ، مهربان و ناگفته نمونه شیطون و شیرین.

پروردگار مهربان یکسال کمکمون کرد تا از تو نگهداری کنیم ، باز هم ازش میخوام کمکمون کنه تا در نگهداری و تربیتت کوشا باشیم.

ازش میخوام سایه پر مهرش رو بالای سرت نگه داره و تو رو در پناه خودش ایمن نگه داره.

تارای قشنگ من ورود  چند مروارید جدیدت مبارک باشه که با چه نازی در اومدن .

ماشاا... قدت بلند شده و دستت به خیلی چیزها میرسه و تمام وسایلی که نزدیک لبه میز باشه رو میکشی پایین.

 خدای مهربان سپاس بخاطر این هدیه زیبا که به ما عطا کردی.

 پروردگار بزرگ و بی همتا شکر که همیشه همراهمان بودی .

 ای خدای زیبا، فرشته های مهربانت رو پناه کوچولوی من و همه کوچولوها قرار بده.

 میوه عشقم از خدا میخوام این توانایی رو به ما بده تا بتونیم پدر و مادر خوبی برات باشیم .

 از خدای مهربان میخوام حافظ و نگهدارت باشه .

 پنبه قشنگم ، تولدت را به شکرانه  یکسالگی پدر و مادر شدنمان جشن میگیریم.

دخترک شلوغ و شیرین من  لذت و سختیهای مادری رو با تو چشیدم و لحظه لحظه اش رو درک کردم .

آره درسته سختی داره اما سختیهاش هم شیرینه طوری که اصلا دلمون نمیخواد حتی یه لحظه برگردیم به روزهای قبل.

دخترک مامان عاشقانه دوستت داریم و تا جاییکه بتونیم و خدا بهمون توانش رو بده ازت مراقبت میکنیم و امکانات زندگی بهتر رو برات آماده میکنیم.

عزیز دل مامان یکساله  شدنت مبارک .

دوستت داریم شیرینی عشق

تولدت مبارک گل قشنگ زندگیمون

بار الها این حس قشنگ مادری را به همه زنان عطا کن.

تولدت مبارک ،هزاران بار تولدت مبارک گل ناز و زیبای من