همدم من

دیروز برای اولین بار بردمت دندونپزشکی اخه دندونای کوچولوت داره خراب میشه.

اولش که از فضای اونجا و عروسکاش ذوق زدی اما وقتی دکتر تارا جان رو صدا کرد و دکترو دیدی چشمای خوشکلت نگران شد موقع معاینه هم که نگو....

از کلیه شیرینیجات و مواد قندی و ابمیوه های صنعتی منع شدی و مراقبت شدید از دندونات که به مسئولیتهام اضافه شد.دکتر گفت متاسفانه جنس دندونات خوب نیست و فعلا هیچ کاری جز مراقبت نمیشه کرد.

الهی قربون اون مرواریدای کوچولو بشم .به یاد جشن دندونی یه عکس از اون موقع برات میزارم ان شااله که مرواریدای نازت بهت وفادار بمونن

بعد از دکتر اومدیم خونه خیلی هوا گرم بود بابایی هندونه خنک اورد دلی از عزا دراوردیم