همنفس من تارای نازنینم

نمیدونم چرا مسواک زدنو دوست نداری موقع مسواک زدن خیلی گریه میکنی  .هر شب با کلی فیلم و ادا برات مسواک میزنم .دخترکم اخه من دوست ندارم مرواریدای کوچولوتو زود از دست بدی

اینم عکس مسواک و خمیر دندونت ببین چقد خوشکله حیفت نمیاد... تازه یه دونه دیگه مسواکو گم کردی اخه همش میخوای بزاری  توی انگشت خودت قربون اون انگشتای کوچولوت بشم

چند روزه خیلی بی تابی تقریبا هر روز مامان جونی از بیقراریات گله داره حتی ژل مسکن هم ارومت نمیکنه اخه بازم داری دندون در میاری .هر شب با بابایی میبریمت پارک کنار خونه دایی جون تاب بازی به قول خودت تاااااا تاااا .فقط تاب ارومت میکنه .

الهی قربونت بشم کاش میتونستم کاری برات بکنم کاش میتونستم بجای تو درد بکشم کاش کاش کاش ... دعا میکنم زودتر دندونات در بیاد تا ازاین درد خلاص بشی .