عروسک من دیروز روز جهانی کودک بود و با بابایی به مناسبت این روز رفتیم سرزمین عجایب خیلی هیجانزده شده بودی , با اینکه همیشه از سروصدا بدت میاد اما توی اونهمه سر و صدا ذوق زده شده بودی فکر کنم خیلی بهت خوش گذشت چون وقتی اومدیم بیرون گریه کردی.

اما نصف شب... دوباره حالت بد شد و بردیمت بیمارستان و...

دیروز خدا رو شکر بهتر بودی عصر هم که رفتیم خونه مادبزرگ کلی خوش گذشت.