تارای نازنینم از اینکه چند وقتیه ننوشتم منو ببخش دوباره درگیر مریضیت بودم اما خدا رو شکر بهتر شدی یه دو هفته ای هست که پرستار داری خدا رو شکر نازی جون دختر خیلی خوبیه و خیلی دوست داره خیلی هم بهت میرسه

توی این مدت خاله جون و عمو جون رفتن مکه دو روز قبل از حرکت مهمون ما بودن خوش به حالشون خدا کنه اونجا به یاد ما هم باشن یه شب با هم رفتیم حرم امام رضا(ع) عکستو میزارم الهی فدات بشم کلی نماز خوندی و دعا کردی.

یه شب هم خاله محبوبه از یزد اومدن خیلی خوش گذشت با یکتای عزیز کلی خوش گذشت.

و باز هم عکس خواب از نازنین دخترم