کارت دعوت جشن دندونی تارا جونم

جمعه ساعت 5 بفرمایید خونه تارا جون به صرف آش دندونی تارایی

کیک جشن دندونی تارا جون

و اینم عکس میز جشن دندون تارا جون

و اما در ادامه مطلب عکس خانم گل و هنر نمایی مامانی در تزیین سالاد الویه.


فعلا این عکس داغ رو داشته باشین تا فردا با عکسای خوشگل برسیم خدمتتون

و اینم تزیین الویه به شکل کیک با گلهای رز کالباسی مخصوص تارا جون

کیک الویه دخترم

اینم تزیین الویه توپی

ا کیک  دندونی تارا جون قبل از برش

 و کیک دندونی بعد از برش