پدرم ، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند !

امشب تولد بابای تارا جونه

مامانی کلی برنامه  داره

امیدوارم جشن تولد صد سالگیتو بگیریم

تو پست بعدی با کلی عکس برمیگردم.