ای شیه؟؟؟ جمله جدیدی که مدتیه تکرار میکنی و توضیح کامل میخوای.قربون تارای کنجکاوم بشم.

وقتی هم برات توضیح میدیم با زبون شیرین خودت چیزایی میگی و سرتو تکون میدی که در حد درک ما نیست...

یادته که گفتم روز اربعین برف میبارید .تو هم که عاشق برف .وقتی رفتیم خاله ریحان رو برسونیم برف خیلی شدید بود تو ماشین که نشسته بودی به اسمون نگاه میکردی و همش میگفتی( ب  ب ب (برف))

علاوه بر عشق برف عاشق پیاده روی هم هستی تقریبا باید هر شب بیرون بریم اگه نه دلت میگیره و به شدت بهانه گیری میکنی.

من فدای این دستای کوچولوت بشم

اینم چند تا عکس متفرقه...

اینم تارای نازنینم وقتی از بیرون برگشتیم بعد از یه ساعت خواب توی ماشین