سلام عروسک من

از اینکه چند روزه نتونستم برات بنویسم منو ببخش شدیدا درگیر جشن دندونیت بودم

از همینجا از همه دوستا و فامیل که زحمت کشیدن و توی اون هوای وحشتناک سرد تشریف اوردن تشکر میکنم .

گلکم همه برات سنگ تموم گذاشتن تقریبا همه مهمونایی که دعوت کرده بودیم اومدن و ما  رو شرمنده خودشون کردن.

توی پست بعدی از جشن دندونیت مینویسم و برات عکس میذارم

عروسکم صورت ماهتو میبوسم

این هم یک عکس از عروسکم

شاپرک مامان

راستی .... اگه بدونی صادق جون برات چیکار کرده...


اینهم از پسر داییت هنرمندت نفس من