عشق آسمانی من از اینکه با فاصله های طولانی برات مینویسم عذر میخوام کمی درگیرم.

توی این مدت یه روز بردمت مرکز بهداشت برای چک که خدا رو شکر خوب وزن گرفته بودی از وقتی شیر نمیخوری حسابی غذا خور شدی .

هوا بسیار عالیه امسال بارندگی خوب بود دختر نازنینم هم امسال دومین اردیبهشت زندگیشو تجربه میکنه.بابایی سعی میکنه جمعه ها مارو ببره بیرون با تو کلی بهمون خوش میگذره مخصوصا وقتی از خوشحالی میرقصی.

 

اینم تارا جون و عمه پروین .کاش میدونستم به چی فکر میکنی زیبای مامان

 و اما ژستهای  تارا جون برای عکس.

عکس منتخب مامان. گریه نکن که اشکات دنیای منو سیاه میکنه نازنین من