روز جهانی کودک مبارک

عروسک من دیروز روز جهانی کودک بود و با بابایی به مناسبت این روز رفتیم سرزمین عجایب خیلی هیجانزده شده بودی , با اینکه همیشه از سروصدا بدت میاد اما توی اونهمه سر و صدا ذوق زده شده بودی فکر کنم خیلی بهت خوش گذشت چون وقتی اومدیم بیرون گریه کردی.

اما نصف شب... دوباره حالت بد شد و بردیمت بیمارستان و...

دیروز خدا رو شکر بهتر بودی عصر هم که رفتیم خونه مادبزرگ کلی خوش گذشت.

/ 2 نظر / 28 بازدید
مهناز

تارا جون کودک خاله جون روزت مبارک[نیشخند][ماچ] خیلی دوست دارم[لبخند][ماچ][بغل][گل]

مریم

تارا جونم روز قشنگت مبارک گلم الهی صد ساله بشی عزیزم