اندوه

نه تو میمانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی …

 

به حباب نگران لب یک رود قسم ،
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد …
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند …

 

لحظه ها عریانند ،
به تن لحظه ی خود ،
جامه ی اندوه مپوشان هرگز

/ 0 نظر / 10 بازدید