زود تر خوب شووو

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

گاه با یک دل تنگ

گاه بایدرویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان

زندگی باور میخواهد

ان هم از جنس امید

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید قلبی به توگوید که خدایی  هم هست...

عسل مامان دو روزه تهوع هم به مریضیت اضافه شده .

خدایا دخترمو زودتر خوب کن.

تارای نازنینم امروز صبح موقع حاضر کردن قبل از سر کار

اینم تارایی شب قبل از خواب

قربون اون خنده های زورکیت بشم که توی مریضیت هم میخوای مامانو خوشحال کنی

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
نگار

$$$$$$$$_________$$$$$$$ $$$____$$$$______$$__$$$$ $$______$$$$____$$____$$$ $$_______$$$$__$$$____$$$ $$________$$$$_$$$____$$$ $$_________$$$$$$____$$$$ $$$________$$$$$$____$$$_____$$$$ $$$_________$$$$$___$$$$____$$$$$ _$$$________$$$$$__$$$$____$$$$ _$$$$________$$$$_$$$$____$$$$ __$$$$_______$$$$_$$$____$$$ __$$$$$______$$$$$$_____$ ____$$$$$$____$$$$$____$$$ ________.$$$$$$$$_____$$$$$ _________$$$$$._$$$$$$$$$$$$$$$$ _______s$$$$$$$____$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$________$$$$$$$ __$$$$___$$$$$______$$$$_$$$$ _$$_______$$$$_____$$$_____$$$ $$_______$$$$_$ $$______$$$$___$ $$$___$$$$$___$$ $$$$$$$$$$____$$___(?)(?) $$$$$$$$$____$$$_(?)(?)(?) _$$$$$$_____$$$_____(?)(?) __________$$$$ _________$$$$$__(?)(?) ________$$$$$_(?)(?)(?) _______$$$$$____(?)(?) _______$$$ ______$$$_(?)(?) _____$$_(?)(?)(?) ____$$____(?)(?) ___$ __$$___(?)(?) _$$$_(?)(?)(?) _$$____(?)(?) _$$ $$ __(?)(?) $$_(?)(?)(?) $$__(?) (?) $$ _$ _$$ __$$

مسعود

سلام تارا جونم الهی قربونت بشم که مریض شدی،انشالله زودی خوب بشی[ماچ] دوست دارم عزیزم[بغل] =============================== سلام خاله یعنی میگید دوباره بیام مشهد تارا خوب بشه؟[پلک] دعا کنید مشهد قبولشم بیام پیشه تارا جـــــــــــــــونم[ماچ][ماچ][بغل][گل][گل] تولد امام رضا رفتین حرم برام دعا کنید[فرشته] به امید دیدار خدانگهدار

حنا

سلام دوباره خیلی خوشگله توین عکس نازی